‘Storm op komst’ – Roeland Haest

no title has been provided for this book
Publisher:

ISBN: 9789464661989

Storm op komst is het debuut van Roeland Haest. Haest is econoom van opleiding. Al in zijn jeugd verzwolg hij fictieverhalen en later geraakte hij gefascineerd door fraudezaken. Hij besloot deze 2 fascinaties te combineren en dit resulteerde in de psychologische thriller Storm op komst.

Storm op komst speelt zich voornamelijk af in België en meer bepaald in Brussel en Mechelen. Hier leren we Lotte kennen, een journaliste die vooral gespecialiseerd is in de financiële wereld. Op vraag van haar baas neemt ze een interview af van de succesvolle Thomas Storm, de jonge CEO van 3Daggers, een farmaceutisch bedrijf. Hij heeft vanuit het niets in een aantal jaren tijd een miljardenbedrijf uit de grond gestampt en zijn revolutionaire onderzoeksmethode belooft de farmaceutische sector op zijn kop te zetten. Maar Lotte heeft haar twijfels bij zijn verhaal. En haar nieuwe vriendin, Robin, die werkt voor Storm, wakkert door haar verhalen haar twijfel meer en meer aan. Zich niet bewust van het wespennest waarin ze terecht komt, gaat ze op onderzoek. En dan valt er een dode. Lotte zet alles op alles om te bewijzen dat er iets mis is. Maar lukt het haar om niet zelf ten prooi te vallen aan het netwerk van 3Daggers?

De cover van het boek toont een naderende storm die stilaan richting de stad gaat. De toon is dreigend door het gebruik van paarse en donkere tinten. Het past wel bij de sfeer van het verhaal. De korte inhoud van het verhaal trok onmiddellijk mijn aandacht.

Haest maakt gebruik van het personaal vertelperspectief waardoor je meer vanop een afstand de personages volgt. Hij wisselt korte en langere hoofdstukken af en schrijft in korte zinnen. Soms remmen die korte zinnen het lezen wat af, alsof je voortdurend wordt afgeremd door de punt. Het lijkt alsof Haest aan het begin van zijn boek nog wat zoekende was naar zijn schrijfstijl. Dat hij wat worstelde met de constructie van zijn zinnen, het zoeken van de verhaallijn en de opbouw hiervan. Naarmate het verhaal vordert lijkt hij zijn eigen stijl meer en meer te pakken te krijgen en komt zijn schijven zekerder over, waardoor het lezen ook vlotter gaat. Je merkt dat hij groeit tijdens het schrijven van zijn verhaal. Hij diept zijn personages mooi uit, waardoor je hen echt leert kennen. Hij blijft niet aan de oppervlakte, maar geeft diepgang aan de personages.
Haest maakt gebruik van heel veel technische termen uit de financiële wereld, zoals joint venture, durfkapitaal, consolideren en soorten investeerders. Soms wordt er meer dan een halve pagina aan besteed waarbij personages het hebben over de frauduleuze praktijken die ze opstellen of waarin ze enkel in financieel technische termen spreken.

“Voor 3Daggers gold dus dat alle genereuze kapitaalinjecties dik in de verf gezet waren…De prijs per aandeel lag 45 procent boven de slotkoers van de vorige dag. 3Daggers had dus bijna de helft meer betaald voor elk aandeel dan dat dat aandeel waard was op de beurs… 3Daggers moest dus wel erg veel synergiën of kostenbesparingen kunnen realiseren om goede zaken te doen…”(blz. 66)

Dit maakt het verhaal misschien interessant voor iemand die in deze sector werkt, maar voor een leek zoals ik, leken de termen soms allemaal door elkaar te buitelen waardoor het verhaal onduidelijk werd. Mede omdat het begrijpen van de structuren in deze wereld toch wel van belang is voor de verhaallijn. Ik miste daardoor soms wat het bedrijf nu eigenlijk precies doet, hoe de fraude in elkaar zit. Je weet dat er een psychologisch machtsspel speelt, maar door al die termen mis je precies de clou. Misschien was het handig geweest als er achteraan in het boek een verklarende woordenlijst was toegevoegd. Ik heb het verhaal nu gelezen met Google als bondgenoot en ik heb daardoor wel veel bijgeleerd. Soms leek het echter eerder een spannend non-fictieboek dan een spannend thrillerverhaal.
Toch blijft Storm op komst fascinerend genoeg om verder te lezen, je wilt begrijpen hoe het corrupte wereldje van 3Daggers in elkaar zit. Je wilt de pionnen leren kennen, de koning(in) ontdekken en uiteindelijk weten wanneer schaakmat een feit is.
Het einde van Storm op komst is heel verrassend.

Haest heeft in Storm op komst duidelijk gebruik gemaakt van zijn inhoudelijke bagage als econoom enerzijds en zijn interesse in fraudezaken anderzijds. Als leek was het verhaal niet altijd goed te volgen, wat maakte dat ik erg geremd werd in het inleven in het verhaal zelf. Ik moest te vaak stoppen om termen op te zoeken of om te begrijpen wat er nu precies bedoeld werd. Toch heeft het verhaal me wel voldoende weten vast te houden om door te lezen en het verrassende einde te ontdekken. Ook heb ik Haest zien groeien doorheen zijn schrijfproces. Daarom krijgt Storm op komst van mij toch 3 sterren.

Ellen B.
Boekencast

Genre: psychologische thriller
Uitgever: Hamley Books
ISBN: 9789464661989
Uitvoering: e-book
Aantal pagina’s: 233
Uitgave: oktober 2023

Met dank aan Hamley Books voor dit recensie-exemplaar in ruil voor een eerlijke recensie.

Share

You may also like...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Rate this review