‘Cumulus’ – Neal Shusterman

no title has been provided for this book
Publisher:

ISBN: 9789464291681

Neal Shusterman. Nadat ik heb genoten van Gamechanger, Dor en Zeis, volg ik deze Amerikaanse auteur op de voet. Zo verschijnt er binnenkort weer een nieuw boek van zijn hand. I am the Walrus schreef hij samen met Eris Elfman. Vol verlangen zal ik daarop wachten. Het lijkt als fan inmiddels wel slimmer om de Engelse editie te lezen want het vertaalwerk van zijn boeken laat wel erg lang op zich wachten.

Cumulus, het tweede deel uit de Zeis-trilogie verscheen immers al in 2018 en werd pas bijna vijf jaar later voorzien van een Nederlandse vertaling. Het voordeel van deze vertraging is de kwaliteit wel ten goede gekomen. De vertaling is zeer nauwgezet gedaan en het boek verliest niets aan waarde wanneer je het niet langer in de originele versie leest.

Het verhaal gaat zonder samenvatting verder waar het na de grande finale van Zeis was geëindigd. Er wordt geen tijd verspeeld om de lezer te helpen aan het ‘Waar ging het ook weer allemaal over’ hulplijntje. Ik vind dat een dappere keuze van de auteur. Je kunt immers ook vastlopen of moet noodgedwongen terugpakken op het eerste deel.

Het verhaal is daarnaast zo volstrekt uniek dat verwarring met eerder gelezen boeken en verhalen simpelweg onmogelijk is. De twee hoofdpersonages uit het eerste deel zijn terug, onder een andere naam. Daar mag je als lezer aan wennen, dat moeten de personen in kwestie namelijk zelf ook nog. ‘Een jaar is verstreken’ geeft de tekst op de achterflap aan. Dat is echter onjuist. Pas aan het eind van Cumulus komt het moment waarop het een jaar later is. En dat is vreemd omdat juist de grens van dat jaar zeer belangrijk is voor het verloop van het verhaal.

Een verhaal dat zeer uitgebreid en nauwgezet wordt verteld. Het speelt zich nog altijd af in een dystopische wereld waar de mensheid niet langer slachtoffer is van oorlog, ziekte en ouderdom. Ieder mens blijft leven tot het moment dat een Zeis heeft bepaald dat het leven voor een bepaald individu voorbij is. Zeisen dorsen en dat is precies wat ze doen. Op basis van quota en op basis van respect voor het individu.

Ook binnen de groep Zeisen is er sprake van tweespalt, zoals zo vaak in groepen mensen, tussen de oude en de nieuwe garde. De nieuwe garde wil de Tien Geboden niet langer dienen en deze groep is toe aan nieuwe regels waarin de Zeis meer vrijheid krijgt om te doen wat hij/zij wil.

De oude garde wil alles bij het oude houden en hangt aan gebruiken en tradities. Cumulus gaat over deze strijd en roept geregeld herinneringen op aan onze eigen sterfelijke wereld. Zo ervaart de lezer verhaallijnen die doen denken aan de bestuurswijze van Donald Trump tijdens zijn presidentschap en de opstand, onrust en chaos die herinneringen oproepen aan de bestorming van het Capitool door andersdenkenden.

De Cumulus in het verhaal is de Cloud zoals wij die nu kennen voor al onze databestanden. Door de enorme inhoud is de Cloud van nu uitgegroeid tot een Cumulus in de toekomst. De Cumulus is in staat zijn eigen rijkdom aan data te registreren en te ervaren waardoor hij superioriteit voelt ten opzichte van de mensheid. Kennis is macht en macht leidt tot een risico. En zo bevat het verhaal een grote verscheidenheid aan ethische dilemma’s zonder moraliserend te worden.

Het maakt Cumulus een boek dat ondanks het utopische en futuristische karakter een absoluut actuele en authentieke strekking heeft. En een aantal profetieën bevat die ons waarschuwen voor de risico’s van ons eigen gedrag, in de nabije toekomst. Een veelvoud aan verhaallijnen is zo meesterlijk in elkaar gevlochten dat nergens een Gordiaanse knoop ontstaat. Iedere zijlijn binnen het verhaal krijgt vroeg of laat zijn vervolg en zijn plekje binnen het grote geheel. Hierdoor ontstaat een goddelijk verhaal dat je als lezer volledig opzuigt en door zijn inhoud en symboliek tot Bijbelse proporties weet uit te groeien.

⭐️⭐️⭐️⭐️ Het tempo uit de tweede helft van Cumulus is zo extreem hoog dat ik uiteindelijk blij ben dat de eerste helft van het boek iets trager verliep. Wat een avontuur en wat zit dit verhaal goed in elkaar. Nu wachten op de vertaling van het derde deel uit deze dystopische trilogie.

Persoonlijke songtekst:
‘Oh, since you went away, there’s nothing goin’ right
I just can’t sleep alone at night
I’m not ashamed to say I badly need a friend
Or it’s the end
Now, when I look at the cloud’s across the moon
Here in the night, I just hope and pray that soon
Oh, baby, you’ll hurry home to me
Hi, darlin’, the kids say they love you
Hey, baby, is everything fine with you?
Please forgive me, but I’m trying not to cry
Oh, I’ve had a million different lovers on the phone
But I just stayed right here at home
I don’t think that I can take it anymore
This crazy war’
(RAH band – ‘Clouds across the moon’)

Peter
Boekencast

Genre: sciencefiction, dystopische en utopische fictie vanaf ca. 14 jaar
Uitgeverij: Pelckmans
ISBN: 9789464291681
Uitvoering: gebonden hardcover
Aantal pagina’s: 520
Verschijningsdatum: december 2022

Dit recensie-exemplaar hebben wij ontvangen van Pelckmans uitgevers in ruil voor deze eerlijke recensie.

 

Share

You may also like...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Rate this review