‘Totem’ – Dorien Voskuil

Wat is precies een totem? Als we er een definitie op loslaten is dat een natuurlijk of bovennatuurlijk voorwerp, wezen of dier dat persoonlijke symbolische betekenis heeft voor een individu, dat zich met diens fenomenen en energie sterk verbonden voelt. De Indianen vertaalden dat in een totempaal waarmee ze de verbinding met hun voorvaderen wilden benadrukken en de familieband wilden bevestigen. Totem is een intrigerende titel. Helemaal voor mij persoonlijk als afstammeling van een Indianenstam uit Suriname. Dorien Voskuil heeft het niet over indianen in haar boek, maar wel over familie, familiebanden en voorvaderen. De hoofdpersoon in haar boek is...

Lees meer